Hauptmenü | Haupttext | Sprachauswahl | Infoboxen

Hauptmenü

Rada Powiatu BorkenRada Powiatu reprezentuje interesy ok. 364.000 obywatelek i obywateli zamieszkalych w powiecie Borken, a tym samym jest najwyzszym politycznym organem stanowiacym i kontrolnym wladzy samorzadowej powiatu Borken.

Rada Powiatu podejmuje wszystkie znaczace polityczne decyzje powiatu.

Naleza do nich:

  • uchwalanie corocznego budzetu powiatu oraz programu inwestycyjnego
  • wydawanie zarzadzen, np.: planów zagospodarowania przestrzennego, oplat za wywóz smieci
  • decyzje w sprawie inwestycji na rzecz polepszenia warunków zycia i pracy oraz infrastruktury (np.: budowa dróg, szkól, muzeów)
  • przejmowanie zadan dobrowolnych (czyli nie przewidzianych wyraznie w przepisach ustawowych) - zwlaszcza w dziedzinie kultury.

 

60 sprawujacych swa funkcje honorowo czlonków Rady Powiatu Borken (radnych), wybieranych jest bezposrednio przez obywatelki i obywateli zamieszkalych w powiecie. Do wyborców zalicza sie takze zamieszkalych w powiecie obywateli i obywatelki krajów Unii Europejskiej, którzy od roku 1996 moga wybierac i byc wybieranymi na poziomie samorzadowym.

Ostatnie wybory do Rady Powiatu w powiecie Borken odbyly sie 25 maj 2014 roku. Uprawnionych do glosowania w tych wyborach bylo 298.599 mieszkanców. Frekwencja wyborcza wyniosla okolo 53,8 procent. Nastepne wybory do Rady Powiatu odbeda sie w 2020 roku.W opracowywaniu swych decyzji Rada Powiatu korzysta z pomocy Komisji Powiatu oraz komisji branzowych. Tutaj wiekszosc decyzji politycznych przygotowuje sie, a nawet bezposrednio podejmuje.

Starostwo Powiatowe jako jednostka administracyjna powiatu przygotowuje posiedzenia Rady Powiatu, Komisji Powiatu i komisji branzowych. Informuje takze Rade Powiatu i komisje o wszystkich waznych sprawach. Poza tym opracowuje propozycje koniecznych do podjecia decyzji, a potem je realizuje.

Posiedzenia Rady Powiatu, Komisji Powiatu i komisji branzowych sa z reguly otwarte. Mozna zatem w nich uczestniczyc. Jedynie w niewielu sprawach, gdzie wymagana jest poufnosc (np.: sprawy personalne, sprawy nieruchomosci gruntowych lub skladanie zamówien publicznych), konieczne sa obrady przy drzwiach zamknietych.

Dla zapewnienia mieszkankom i mieszkancom mozliwosci informowania sie z pierwszej reki o tematach aktualnych i dotyczacych powiatu, Rada Powiatu ustanowila godziny pytan dla mieszkanców.

Rada Powiatu zbiera sie co ok. 6 tygodni w sali posiedzen Starostwa Powiatowego  (Kreishaus) w Borken. Daty posiedzen sa publikowane w kalendarzu posiedzen oraz w lokalnej prasie.


Przewodnictwo obrad


Posiedzeniom Rady Powiatu i Komisji Powiatu przewodniczy starosta Dr. Kai Zwicker.  W prezydium Administracji Powiatu starosta jest zastepowany przez swego ogólnego zastepce, Dyrektora Powiatowego Dr. Ansgar Hörster.

Starosta nie jest czlonkiem Rady Powiatu, ma tam jednak - jako starosta wybierany bezposrednio przez obywateli - prawo glosu.

W sprawach organizacji Rady Powiatu i w waznych kwestiach proceduralnych starosta zasiega pomocy Rady Starszych, która sklada sie z jego zastepców (sprawujacych urzad honorowo) oraz przewodniczacych frakcji partyjnych.