Hauptmenü | Haupttext | Sprachauswahl | Infoboxen

Hauptmenü

Mapa miast i gmin wchodzacych w sklad powiatu


Powiat i jego gminy wspólpracuja ze soba na zasadzie scislego partnerstwa. Powiat i wchodzace w jego sklad gminy dziela miedzy soba zalatwianie takich zadan, jakie miasto na prawach powiatu bierze samo na siebie.

Takze dzis - po zakonczonej w roku 1975 reformie administracyjnej - wielkosc gmin wchodzacych w sklad powiatu jest bardzo zróznicowana i waha sie od Legden z okolo 7.000 mieszkanców po Bocholt z okolo 71.000 mieszkanców. Aby zniwelowac wynikajace stad róznice w mozliwosciach administrowania, powiat zalatwia za mniejsze gminy takze pewne zadania (np. nadzór budowlany, urzad do spraw mlodziezy, zarzadzanie komunikacja i zabezpieczanie komunikacji, urzad do spraw cudzoziemców itp.), jakie duze miasta wykonuja samodzielnie.

Obok nalozonych przez ustawy zadan "obowiazkowych" powiaty i gminy przejmuja zadania dobrowolne. To, czy powiat lub gmina przejmie na siebie jakies zadanie, zalezy od tego, czy sprawa ma charakter lokalny czy ponadlokalny. Powiat przemuje na siebie nastepujace zadania:

  • zadania ponadlokalne, gdy konieczne jest jednolite zalatwianie spraw siegajacych poza granice gmin (np.: szkolnictwo zawodowe, opieka zdrowotna, publiczna komunikacja osobowa, rezerwaty przyrody)
  • zadania uzupelniajace, gdy mozliwosci administrowania gmin nie wystarczaja (np.: pogotowie psychologów szkolnych, promocja gospodarki)
  • zadania wyrównawcze, gdy konieczne sa finansowe dzialania kompensujace róznice w standardzie zycia mieszkanców powiatu (np.: promowanie obiektów rekreacyjnych).

Mapa miast i gmin wchodzacych w sklad powiatu