Hauptmenü | Haupttext | Sprachauswahl | Infoboxen

Hauptmenü

Administracja Powiatu


Administracja Powiatu Borken jest instytucja uzytecznosci publicznej dla ponad 364.000 ludzi w krainie Westmünsterland. Instytucja ta realizuje okreslone w ustawie zadania i wykonuje uchwaly Rady Powiatu i jej komisji.

W administracji zatrudnionych jest okolo 1.100 pracowników obojga plci - specjalistów od zarzadzania, inzynierów i techników najrózniejszych specjalnosci, pracowników socjalnych, prawników, lekarzy itp.

Administracja Powiatu jest kierowana przez Zarzad Administracyjny.
Na czele Zarzadu Administracyjnego stoi starosta, Pan Dr. Kai Zwicker.


Organigramm des Kreises Borken


Organigramm des Kreises Borken