Hauptmenü | Haupttext | Sprachauswahl | Infoboxen

Hauptmenü

Administracja Powiatu


Administracja Powiatu Borken jest instytucja uzytecznosci publicznej dla ponad 364.000 ludzi w krainie Westmünsterland. Instytucja ta realizuje okreslone w ustawie zadania i wykonuje uchwaly Rady Powiatu i jej komisji.

W administracji zatrudnionych jest okolo 1.100 pracowników obojga plci - specjalistów od zarzadzania, inzynierów i techników najrózniejszych specjalnosci, pracowników socjalnych, prawników, lekarzy itp.

Administracja Powiatu jest kierowana przez Zarzad Administracyjny.
Na czele Zarzadu Administracyjnego stoi starosta, Pan Dr. Kai Zwicker.


Organigramm des Kreises Borken