Hauptmenü | Haupttext | Sprachauswahl | Infoboxen

Hauptmenü

Historische informatie


Eeuwenlang heeft het huidige gebied van het district Borken bijna in zijn geheel deel uitgemaakt van het vorstelijk bisdom Munster. Hier stonden in het westen het landgoed van de vorsten zu Salm-Salm en ten noorden van Borken het landgoed Gemen direct onder heerschappij van de Duitse keizer.

De existentie van het vorstelijke bisdom eindigde 1803 met de "Reichsdeputationshauptschluss" waardoor de vorsten die links van de Rijn bezittingen aan Frankrijk verloren hadden, vooral met geestelijke gebieden schadeloos werden gesteld. Uit de gebieden Ahaus, Bocholt en Werth vormden de vorsten zu Salm-Salm en zu Salm-Kyrburg het vorstendom Salm met gemeenschappelijke regering in Bocholt. De wild- en Rijngraven zu Salm-Grumbach moesten het hun toegevallen gebied Horstmar al in 1806 aan het Groothertogdom Berg afstaan. In hetzelfde jaar werd Gemen Salm-Kyrburg toegesproken.

Ter waarborging van het continentaal stelsel (een economische blokkade tegen Engeland) liet Napoleon in 1810 Noordwest-Duitsland en daarmee ook het Westmunsterland tot Frans staatsgebied verklaren. Na de Volkerenslacht bij Leipzig in 1813 vluchtten de Fransen het land uit en nam Pruisen de provisorische regering over. Bij het Weens Congres in 1815 werd het koninkrijk Pruisen grotendeels aan Westfalen overgedragen. Als nieuwebestuurseenheden werden in 1816 in het Westmunsterland de districten Ahaus en Borken met ieder ongeveer 35.000 inwoners geschapen. Deze bestuursstructuur bleef in het Westmunsterland meer dan 150 jaar bestaan. Alleen de stad Bocholt scheidde zich in 1923 van het district Borken en vormde een eigen stadsdistrict.

In de eerste fase van de communale ruimtelijke herindeling werd in 1969 het aantal gemeenten - door vrijwillige fusies - verminderd. In een tweede fase volgden in 1975 nog meer fusies op communaal niveau en de vorming van het Westmunsterland-district Borken uit de voormalige districten Ahaus en Borken, de districtsvrije stad Bocholt en hoofdzakelijk Isselburg (uit het district Rees), Erle (van het district Recklinghausen als deel van Raesfeld) en Gescher (van het district Coesfeld). Dingden trad uit het district Borken uit en werd als deel van de gemeente Hamminkeln bij het district Wesel gevoegd.


Het wapen van het in 1975 nieuw gevormde district Borken


Sinds de ruimtelijke herindeling van het district Borken heeft het Westmunsterland in velerlei opzichten een opmerkelijke verandering ondergaan: een uitgesproken positieve bevolkingsontwikkeling, een ondanks alle problemen in zijn geheel sterkere economische structuur, een aanzienlijk uitgebreide opleidings- en infrastructuur, een intact landschapsbeeld en een uitgesproken cultuurmilieu zijn garanten voor uitstekende levens- en arbeidsvoorwaarden in het district Borken.