Hauptmenü | Haupttext | Sprachauswahl | Infoboxen

Hauptmenü

Beschrijving van de regio


Het district Borken ligt in Westmunsterland. De gezamenlijke grens met Nederland bedraagt 108 kilometer. Het Munsterlander parklandschap met zijn kleine en grote bossen, met zijn weiden en velden, gescheiden door typische wal- en veldhekken, bepaalt ook het beeld van het hele district Borken. Temidden van dit landschap liggen de 17 steden en gemeenten met veel bezienswaardigheden. De levens- en woonkwaliteit is hoog.


Bijna eenderde van het totale oppervlakte bestaat uit beschermde natuurgebieden of staat onder natuurbescherming (meer dan 70 beschermde natuurgebieden).


In het district Borken wonen op een oppervlakte van meer dan 1.400 km² ongeveer 364.000 mensen. Meer dan een vijfde van de inwoners is jonger dan 18. Met 40 jaar ligt de gemiddelde leeftijd in het district Borken een van de laagste in Noordrijn-Westfalen. Veel mensen wonen in eigen huizen.

In 1975 heft het district Borken binnen het kader van de communale, ruimtelijke herindeling zijn huidige samenstelling gekregen. De stad Borken is de "hoofdstad" van het district.